chwilio Chwilio Safle

Y 15 Brand Faucet gorau o Ystafell Ymolchi a Chegin yn 2021

DosbarthiadCanllaw Faucet 4355 0

Y 15 Brand Faucet gorau o Ystafell Ymolchi a Chegin yn 2021

brandiau facuet gorau

Mae brand yn un o'r ffactorau y mae'n rhaid eu hystyried wrth ddewis faucets ac mae brandiau faucet di-rif ledled y byd. Er mwyn i bawb wybod mwy am frandiau faucet, rydym wedi cynnal ymchwil sylweddol ar frandiau faucet. Yn y swydd hon, rydym wedi crynhoi a rhestru y 15 brand gorau o faucet cegin ac ystafell ymolchi yn 2021 yn seiliedig ar alwadau amrywiol, cyllidebau, a dewisiadau esthetig.

Dyma'r rhestr o'r 15 brand faucets gorau mewn unrhyw drefn benodol.

Moen

faucet moen

Moen wedi derbyn y sgôr unfrydol uchaf ym mron pob un o'i fodelau a'i gyfres faucet. Mae'n un o'r brandiau faucet mwyaf a mwyaf dylanwadol. Mae Moen yn ddewis poblogaidd i lawer o berchnogion tai sydd eisiau ansawdd ond nad ydyn nhw eisiau gwario gormod o arian. Mae eu llinell cynnyrch yn amrywio o faucets pen uchel gydag ategolion dylunydd i opsiynau fforddiadwy ar gyfer unrhyw gegin.

Gwneir faucets Moen o'r deunyddiau o'r ansawdd uchaf. Maent ar gael mewn amrywiaeth o liwiau, siapiau a dyluniadau i weddu i'ch dewisiadau. Mae Moen hefyd yn darparu gwarant oes i sicrhau na fydd eich cynnyrch yn diferu, yn gollwng nac yn ddiffygion ar yr wyneb tra'ch bod chi'n berchen ar y cynnyrch!

Delta

faucet delta

Pysgod mawr arall yn y diwydiant faucet yw Delta Faucet. Byddwch yn synnu gweld eu dyluniadau anhygoel. Yn ogystal, maent hefyd wedi datblygu rhai technolegau cŵl fel Touch2O®, MagnaTite® Docking a H2Okinetic®. Delta yw un o'r gwneuthurwyr faucet modern hynaf. Hyd yn oed ar ôl bron i 70 mlynedd o gynhyrchu, mae ganddyn nhw lawer o gynhyrchion cysylltiedig o hyd. Wedi'i sefydlu yn gynnar yn y 1950au, ail-luniodd y sylfaenydd Alex Monnogian y faucet tafladwy un-handlen a gwthio'r dyluniad newydd i flaen y farchnad.

Yn y maes busnes, mae Delta Faucet yn dal i fod yn un o'r cwmnïau gorau. Mae'n debyg eich bod chi naill ai wedi defnyddio un o'u cynhyrchion gartref, neu wedi defnyddio sinc, bathtub neu gawod gydag un o'u teclynnau trawiadol. Fel un o'r brandiau faucet ystafell ymolchi gorau, mae eu cynhyrchion i'w cael mewn cartrefi a busnesau ledled y byd.

Kohler

kohler-faucet

Mae'r Kohler sefydlwyd brand ym 1873 gan John Michael Kohler. Fel Delta, mae'r brand hwn hefyd yn enw cartref ymhlith brandiau faucet. Mae wedi bodoli ers bron i 150 o flynyddoedd, ac mae ganddyn nhw un o'r dewisiadau gorau o faucets cegin am brisiau gwahanol, ac maen nhw'n frandiau a argymhellir yn gryf ar gyfer faucets cegin ledled y byd. Cyn belled ag y mae faucets cegin digyswllt yn y cwestiwn, mae Kohler ymhell ar y blaen i lawer o gystadleuwyr. Mae'n rhoi gorffeniad gwydn i chi gyda faucet, ac mae system docio magnetig yn sicrhau gweithrediad sefydlog.

Mae Kohler yn adnabyddus am ei gynhyrchion plymio amrywiol, ac mae hefyd yn cynhyrchu generaduron, peiriannau, cypyrddau, teils a dodrefn. Mae eu hystod prisiau yn canolbwyntio mwy ar ben uchel graddfa'r gyllideb. Fodd bynnag, mae prisiau uchel yn cyd-fynd ag ansawdd uchel. Mae cwsmeriaid yn arbennig o hoff o'r warant oes gyfyngedig ar bob model faucet Kohler. Maent hefyd yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel, ac mae eu faucets ar gael yn hawdd yn y farchnad.

crinkly

faucet kraus

crinkly yn gwmni arall sy'n canolbwyntio'n fawr ar ymarferoldeb, ond ni fyddant yn colli steil. Maent yn darparu faucets cegin masnachol sy'n dal i fod yn chwaethus a modern. Mae eu cyfres faucet ystafell ymolchi yn dangos llawer o amrywiaeth, gyda faucets basn mwy traddodiadol a llawer o arddulliau eraill o faucets rhaeadr modern. Yn bwysicaf oll, mae pris faucets Kraus yn fforddiadwy iawn o'i gymharu â llawer o frandiau faucet eraill.

Mae'r brand hwn yn unigryw oherwydd ei fod yn cynnig gwahanol ddyluniadau faucet cegin. Yn bennaf mae'n darparu faucets anhraddodiadol, nad ydyn nhw'n gyffredin mewn brandiau eraill. O ran faucet cegin Kraus, y pwynt cyntaf a phwysicaf yw y gallwch wario llai o arian i brynu cynhyrchion o ansawdd da. Mae gosod yn fantais arall rydych chi'n ei disgwyl gan unrhyw faucet cegin. Mae Kraus yn gwarantu proses osod syml, felly nid oes angen i chi wario gormod ar osod. Gyda chyllideb, dyluniad a dibynadwyedd rhesymol, mae hwn yn wir yn ddewis da.

Pfister

ffetet pfister

Pfister ei sefydlu yn Los Angeles ym 1910 gan Emil Price a William Pfister. Mae gan Pfister gannoedd o wahanol fathau o faucets cegin i ddewis ohonynt. Yn bwysicaf oll, byddwch chi'n cael newidiadau i'r cyfluniad gosod. Mae'n amrywio o gyfluniadau mowntio 1 i 4 twll. O'r broses weithgynhyrchu i orffen, mae yna safonau ansawdd i'w dilyn i ddarparu faucets cegin dibynadwy i chi. Mae llawer o faucets cegin Pfister yn mabwysiadu'r siâp crwm uchel poblogaidd, sy'n darparu digon o le ar gyfer gweithredu potiau a seigiau mawr.

Yn ogystal, mae dyluniad chwaethus, modern ac arddull ddiwydiannol yn ategu'r tueddiadau cyfredol mewn addurno cegin. Mae'r amrywiaeth o orffeniadau sydd ar gael yn ychwanegu at y nifer o ddewisiadau o faucets cegin Pfister. Efallai y bydd siopwyr ar gyllideb a'r rhai sy'n hoffi moethus yn dod o hyd i'r dewis cywir o faucets cegin yn llinell cynnyrch Pfister

Grohe

faucets grohe

Grohe ei sefydlu yn yr Almaen ym 1911, a'i ailenwi'n Grohe ar ôl iddo gael ei gaffael gan Friedrich Grohe ym 1936. Mae cynhyrchion Grohe yn darparu cyfres o faucets cegin, o fodelau fforddiadwy i opsiynau uwch-dechnoleg a drud, sy'n cynrychioli amrywiaeth o ddewisiadau amgen faucet cegin. Mae swyddogaethau rheoli deallus yn cynnwys botymau ar gyfer swyddogaethau switsh a defnydd di-law. Yn ogystal, gall y falf cylchdro addasu llif y dŵr o'r modd EcoJoy sy'n arbed dŵr i'r llif llawn. Mae'r falf serameg fewnol yn sicrhau swyddogaeth heb ddiferu.

Mae faucets Grohe ar gael mewn amrywiaeth o arddulliau, wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion unigol. Mae hyn yn golygu mai dim ond y deunyddiau gorau sy'n cael eu defnyddio wrth wneud y faucet. Mae dyluniad modern a chain Grohe yn ategu llawer o addurniadau cegin. Maent ar gael mewn wyth gorffeniad matte neu sgleiniog, gan gynnwys efydd caboledig olew, platio crôm seren, nicel caboledig a mwy.

Bae Rhewlif

faucet bae rhewlif

Mae'r Bae Rhewlif Mae brand faucet yn cael ei gynhyrchu gan Home Depot, trwy eu partneriaethau ag amryw o gwmnïau rhyngwladol. Os ydych chi'n chwilio am frand gwerth sy'n dal i ganiatáu ichi gyflawni esthetig sinc wedi'i uwchraddio yn eich cegin neu ystafell ymolchi, mae Glacier Bay yn ddewis gwych. Maent yn cynnig enillion hawdd, argaeledd gwych, a phrisiau fforddiadwy. Mae llawer o faucets Glacier Bay yn seiliedig ar ddyluniadau hen ffasiwn gan gwmni Delta faucet. Pan ddaeth rhai patentau delta i ben, manteisiodd Glacier Bay ar hynny a chynhyrchu eu fersiynau llai costus eu hunain. Os ydych chi'n hoffi'r edrychiad Delta ond ar bwynt pris is, efallai mai hwn yw'r brand i chi.

Hansgrohe

faucet hansgrohe

Hansgrohe ei sefydlu gan Hansgrohe yn yr Almaen ym 1901 ac mae'n un o brif wneuthurwyr ffitiadau misglwyf y byd. Mae Hansgrohe wedi ymrwymo i addasu dyluniad yr ystafell ymolchi gyda faucets modern sy'n canolbwyntio ar gysur ergonomig a harddwch moethus. Mae tapiau cymysgydd cegin Hansgrohe wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, fel pres solet a dur gwrthstaen. Mae hefyd yn defnyddio technoleg uwch i wella cyfleustra defnyddwyr. Mae eu cyfres dechnoleg EcoSmart yn sefyll allan o'r gystadleuaeth ac yn helpu i leihau gwastraff dŵr cartref a defnydd ynni cegin yn fawr.

Mae faucets Hansgrohe yn fodern iawn o ran arddull a swyddogaeth. O ran dyluniad, mae faucets Hansgrohe yn ymgorffori llinellau a chromliniau minimalaidd mewn crôm caboledig sgleiniog. O ran ymarferoldeb, mae faucets Hansgrohe yn faucets ergonomig ac effeithlon. Gellir rheoli rhai o'u faucets a'u pennau cawod hyd yn oed trwy wasgu botwm, sy'n eu gwneud yn hygyrch i gwsmeriaid ag anableddau a / neu namau symudedd.

Brizo

faucet brizo

Nid yw llawer o bobl yn meddwl Brizo yw un o'r brandiau mwyaf blaenllaw i ennill cyfran o'r farchnad. Mewn gwirionedd, mae Brizo yn mwynhau ansawdd uchel ymhlith ei gystadleuwyr ac yn cynnig y dyluniadau faucet cegin mwyaf datblygedig. Rhai o'i arloesiadau faucet poblogaidd fydd technoleg falf electronig, cyffwrdd craff a IQ llais. Yn ychwanegol at y faucet cegin tynnu allan un-handlen, mae pob cyfres a dyluniad yn mabwysiadu amrywiad o'r faucet gooseneck crwm uchel.

Mae ansawdd faucets cegin Brizo y tu hwnt i amheuaeth. Mae hwn yn frand sy'n cyfuno nodweddion traddodiadol ac ymddangosiad modern, gan greu profiad unigryw ar ôl ei osod. Os yw'ch darpar gwsmeriaid yn hoffi ymddangosiad a hwylustod dyluniadau gooseneck modern, yna mae'n rhaid i Brizo fod y dewis brand gorau i'w gynnig.

Danze

faucet danze

Danze ei sefydlu yn Woodridge, Illinois yn 2000 ac ar hyn o bryd mae'n is-gwmni i Globe Union Industrial Corporation. Maent yn un o'r ychydig frandiau ar y farchnad sy'n ceisio creu ymddangosiad unigryw gydag arddull fodern wrth gwrdd â materion cyllidebol cwsmeriaid cyffredin. Am yr 20 mlynedd diwethaf, mae Danze wedi bod yn un o'r arweinwyr ym maes arloesi mewn ystafelloedd ymolchi a chegin.

Mae Danze yn darparu cydbwysedd perffaith o arddull a swyddogaeth, ac mae'r cwmni'n dylunio ei faucets i safonau llym.
Mae Danze yn defnyddio deunyddiau o ansawdd uchel yn ei faucets cegin, gan gynnwys adeiladu falfiau a falfiau disg ceramig gwrth-ddiferu. Mae chwistrellwyr tynnu i lawr a thynnu allan, yn ogystal â gweithrediad un llaw, yn sicrhau rhwyddineb defnydd ac yn gwneud tasgau cegin yn awel. Darperir faucets gyda chwistrelli ochr hefyd. Gall siopwyr ddewis o amrywiaeth o orffeniadau, gan gynnwys crôm, dur gwrthstaen, du satin ac efydd tumbling.

Safon Americanaidd

faucet safonol Americanaidd

Safon Americanaidd ei sefydlu ym 1875, ei uno â Standard Sanitary Ware Manufacturing Company (SSMC), a daeth yn wneuthurwr offer iechydol mwyaf ym 1929. Yn ddiweddarach fe unodd â'r American Radiator Company, y cyfeirir ato fel “American Standard”. Am fwy na 150 mlynedd, mae American Standard wedi bod yn cynhyrchu offer cegin ac ystafell ymolchi o ansawdd uchel. Mae Safon Americanaidd yn rhoi cynaliadwyedd fel ei brif flaenoriaeth ac mae wedi ymrwymo i arloesi, hylendid ac iechyd. Safon Americanaidd yw'r dewis delfrydol i'r rhai sydd am gyfuno economi â ffasiwn.

Mae American Standard wir yn meddwl am y ffordd y mae pobl yn defnyddio faucets. Mae gan eu faucets cegin nifer o nodweddion arbennig, gan gynnwys hidlo dŵr adeiledig a swyddogaethau heb ddwylo. Mae hyd yn oed yn bosibl rhaglennu faucet i lenwi'r pot yn awtomatig â swm penodol o ddŵr. Mae eu faucets ystafell ymolchi hefyd yn feddylgar, gyda gorffeniadau gwrth-rhwd a nodweddion arbed dŵr. Efallai bod faucets safonol America yn ddrud, ond mae'r ansawdd yn eu gwneud yn werth y buddsoddiad.

Vigo

faucet vigo

Fe'i sefydlwyd yn 2009 gan Lenny Valdberg, Vigo yn gwmni yn Efrog Newydd sy'n arbenigo mewn amrywiol offer cegin ac ystafell ymolchi. Er efallai nad yw'r brand yn cael ei gydnabod gan y mwyafrif o bobl, mae Vigo yn cael ei ystyried yn un o'r gwneuthurwyr faucet masnachol gorau yn y diwydiant. Mae'r faucets cegin a weithgynhyrchir gan Vigo yn cael eu cynhyrchu yn unol â safonau llym, a dyna pam mae cwsmeriaid yn hoffi eu gwydnwch a'u heffeithlonrwydd uwch.

Os ydych chi'n chwilio am arddull unigryw gyda sawl opsiwn, efallai mai Vigo fydd eich dewis gorau. Er nad ydyn nhw'n frand arbennig o adnabyddus, maen nhw'n tyfu. Maent hefyd yn darparu ystod eang o gynhyrchion ystafell ymolchi i roi golwg berffaith i chi ledled eich cartref. Mae Vigo nid yn unig yn cynhyrchu faucets cwbl weithredol a ffasiynol, ond mae hefyd yn gwarantu bod ei gynhyrchion o ansawdd rhagorol.

Pres Kingston

faucet pres kingston

Mae'r Pres Kingston Sefydlwyd y cwmni ym 1998 ac mae wedi ymrwymo i ddarparu arloesedd, ymarferoldeb, estheteg ac arddull ar gyfer faucets cegin fodern. Mae'r brand hwn yn adnabyddus am ei gyfuniad o arddull a swyddogaeth. Mae'n hawdd cadw i fyny yn y diwydiant plymio ac mae ganddo gyfran dda o'r farchnad mewn cynhyrchion misglwyf. O ran faucets cegin, mae Kingston Brass yn cynnig sawl math, arddull a gorffeniad.

Mae eu dyluniad yn cyfuno elfennau natur ac estheteg fodern. Mae ansawdd eu cynhyrchion yn gyffredinol yn cael ei ganmol yn fawr, a'r faucets y gwnaethon nhw eu graddio fwyaf yw'r rhai sy'n ymgorffori elfennau traddodiadol a swyddogaethau ychwanegol. Yn ogystal, fe welwch rai dyluniadau rhyfeddol o'r brand hwn, gan ei fod yn amrywio o retro i gourmet ac ati. O ran ansawdd ei rannau, ni all unrhyw un guro Pres Kingston.

Heb gymheiriaid

faucet di-gymar

Heb gymheiriaid Faucet yw Partner y Flwyddyn WaterSense 2013. Mae eu dyluniad faucet ystafell ymolchi yn cyfuno nodweddion arbed dŵr â dyluniad ac arddull chwaethus. Maent mor ddeniadol oherwydd eu bod yn fforddiadwy iawn. Gallwch eu gwneud yn ddur gwrthstaen, crôm, nicel wedi'i frwsio, efydd caboledig olew neu efydd Fenisaidd i gyd-fynd ag addurn eich ystafell ymolchi.

Mae Peerless yn cynhyrchu faucets fforddiadwy mewn amrywiol arddulliau a dyluniadau. Nid oes gan y faucets hyn nodweddion arloesol brandiau pen uchel, ond maent yn darparu ymddangosiad unigryw am bris fforddiadwy. Os oes angen opsiwn fforddiadwy arnoch chi, ystyriwch ddefnyddio offer plymio ac ystafell ymolchi y cwmni, sy'n wydn ac yn gwbl weithredol. Ond mae gan y brand faucet hwn ddiffyg bach sef ei wydnwch cyffredinol a'i faterion llif dŵr lleiaf.

Waw

faucet waw

O'i gymharu â'r brandiau faucet uchod, mae'n ymddangos nad yw Wowow yn hysbys, ond mae Wowow yn un o'r brandiau faucet sy'n bendant yn werth ei ystyried a'i ganmol. Mae Wowow wedi'i sefydlu ers llai na 10 mlynedd, ond mae'n wneuthurwr nwyddau misglwyf sy'n tyfu, yn ddibynadwy ac yn arloesol. Mae gan faucets Wowow nodweddion arloesol a dyluniadau a gorffeniadau syfrdanol. Mae eu holl faucets wedi'u gwneud o ddeunyddiau crai uchaf ac wedi'u haddurno â naws fodern gain. Yn ogystal, mae Wowow yn dilyn trywydd elw bach ond trosiant cyflym, felly mae prisiau eu faucets yn is ar y cyfan. Cymharwch nhw â gweithgynhyrchwyr eraill. Os ydych chi'n chwilio am faucet cost-effeithiol, fowcet Wowow yw'r ffordd i fynd!

Gwaelod llinell

Yr uchod yw'r 15 brand faucet gorau o ystafell ymolchi a chegin yn 2021. Mae'r adolygiadau uchod yn seiliedig ar nifer fawr o ymchwiliadau ac arolygon, sy'n wrthrychol ac yn wir. Os oes gennych chi wahanol syniadau a barn, mae croeso i chi gysylltu â ni ac ysgrifennu eich barn ar y brandiau faucet gorau.

 

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X