chwilio Chwilio Safle

Moen Arbor 7594ESRS Adolygiadau Faucet Cegin: A yw'n Werth?

DosbarthiadCanllaw Faucet 1671 0

Moen Arbor 7594ESRS Adolygiadau Faucet Cegin: A yw'n Werth?

adolygiad moen arbor 7594esrs

Os ydych chi am greu cegin fodern, ni ddylech fyth anwybyddu'r faucet. Mae'r faucet mewn safle pwysig yn arddull y gegin, a gall faucet addas wneud i'ch cegin ddisgleirio. Ymhlith pob math o faucets, dwi'n meddwl Faucet Cegin Moen Arbor 7594ESRS yw un o'r faucets modern gorau. Fe'i cynlluniwyd i wneud eich cegin yn symlach ac yn fwy modern. Darllenwch ymlaen i weld pam mae angen i chi ei osod yn eich cegin.

Prif nodweddion Faucet Cegin Moen Arbor 7594ESRS

Modd chwistrellu

Rydym i gyd yn gwybod ei bod yn bwysig dewis newid y patrwm chwistrellu. Os ydych chi wedi arfer defnyddio faucets traddodiadol, eich unig ddewis yw addasu llif y dŵr. Os ydych chi'n golchi bwyd, nid modd llif yw eich dewis gorau. Gyda Moens Arbor, gallwch newid i'r modd chwistrellu pan fydd y ffroenell yn cael ei dynnu'n ôl. Nid oes raid i chi addasu llif y dŵr! Nid oes raid i chi brofi dasgu dŵr eto.

Dwylo technoleg am ddim

Mae gan faucet Moen Arbor 7594ESRS offer gyda hyd at 2 synhwyrydd, felly gallwch chi ei weithredu heb ryddhau eich dwylo. Mae'r nodwedd hon yn rhoi tri opsiwn i chi ar gyfer defnyddio'r faucet: sefyll o flaen y faucet, chwifio ar y faucet, neu dim ond yr handlen y gallwch ei defnyddio. Gallwch hyd yn oed addasu'r tymheredd oddi yno!

Spotless

Ydych chi wedi sylwi bod y faucet yn llawn rhwd, olion bysedd a staeniau dŵr? Mae hyn yn anochel, ie, ond dim ond i faucets traddodiadol y mae'n berthnasol. Mae gan faucet Moen Arbor 7594ESRS arwyneb dur gwrthstaen gwrthffowlio, sy'n golygu nad oes raid i chi sychu'r faucet mor aml ag yr ydych chi nawr. Dyma ffordd i gadw'r gegin yn lân.

Glanhau pŵer

Weithiau nid yw'r llif dŵr confensiynol yn ddigon i gael gwared â staeniau a saim. Mae Mohn yn gwybod hyn, felly mae'r pŵer deildy maen nhw'n ei wneud yn cynyddu 50%. Nid oes angen i chi brysgwydd yn galed i weld nad yw'r staen wedi'i dynnu'n llwyr.

Hyblyg

Mae faucet Moen Arbor 7594ESRS yn faucet tynnu i lawr. Mae hyn yn golygu y gallwch chi gael gwared â'r ffroenell allfa ddŵr a glanhau unrhyw beth o unrhyw ongl a chyfeiriad. Os mai dim ond un fraich i ffwrdd o'r faucet yw eich stôf, bydd yn fwy cyfleus i chi. Dychmygwch dynnu'r pig i ychwanegu dŵr i'r stôf yn lle symud y stôf i mewn ac allan. Mae hynny'n gyfleus!

Cwestiynau Cyffredin Faucet Cegin Moen Arbor 7594ESRS

1. Sut i newid y tymheredd?

Mae'r ffordd i newid tymheredd y dŵr yn dibynnu ar eich blwch rheoli. Os oes gennych flwch llwyd, gallwch ei ddefnyddio i newid tymheredd y synhwyrydd cynnig. Fodd bynnag, os oes gennych flwch du, mae angen i chi ddefnyddio'r handlen i addasu'r tymheredd.

2. A oes angen i mi ddysgu oddi wrth deyrnasoedd eraill?

Gallwch chi gyrraedd y synhwyrydd am o leiaf 5 eiliad i ddiffodd y synhwyrydd cynnig. Mae hyn yn osgoi troi'r faucet ymlaen pan nad ydych chi am agor y faucet. Gallwch droi ymlaen y faucet eto trwy'r un camau.

3. Sut mae fflysio'r ffocws?

Er bod gan y faucet hwn nodwedd Gwrthsefyll Spot, bydd angen i chi ei lanhau o hyd er mwyn osgoi lledaenu ofbacteria. Bydd lliain llaith gyda hylif golchi llestri ysgafn yn ei wneud. Osgoi glanhawyr sy'n cynnwys sgraffinyddion, amonia, cannydd, neu gemegau llym eraill a allai niweidio'r gorffeniad.

Barn bersonol Moen Arbor 7594ESRS Faucet Cegin

Nid oes ffordd well o ddefnyddio'r faucet na'r modd di-dwylo, oherwydd mae ffordd i analluogi'r dulliau hyn yn hawdd pan nad oes ei angen arnoch chi, felly mae'n dod yn haws splurge ar y faucet cegin benodol hon. Mae yna rai faucets synhwyrydd cynnig eraill ar y farchnad, ond ni all yr un ohonynt gymharu â chynnyrch arweinydd y brand Moen.

Mae'r defnydd o ynni yn sefydlog, ac mae gan y batri sydd ynghlwm hyd oes dda. Os ydych chi'n dod ar draws problemau yn ystod y broses osod, dim ond i gael cefnogaeth i gwsmeriaid y mae angen i chi wneud galwad. Rydym yn ei argymell yn hawdd, nid yn unig oherwydd ei hwylustod i'w ddefnyddio, ond hefyd oherwydd ei ddyluniad a'i orffeniad cyffredinol rhagorol. Oherwydd poblogrwydd cynyddol ei set ddigymar o nodweddion, disgwylir i'r model hwn fod ymhlith llawer o'r deg uchaf.

Crynodeb o Faucet Cegin Moen Arbor 7594ESRS

Os ydych chi'n chwilio am faucet newydd neu ddim ond eisiau uwchraddio'ch cegin, rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n dewis math uwch-dechnoleg o faucet fel Faucet Cegin Moen Arbor 7594ESRS. Mae nid yn unig yn cynyddu ymddangosiad cyffredinol y gegin, ond hefyd yn eich gwneud chi'n fwy effeithlon ac yn gyflymach. Os ydych chi bob amser yn y gegin, efallai yr hoffech chi ddefnyddio Moens Arbor, mae ganddo'r nodweddion roeddech chi bob amser eisiau

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X