kërkim Kerko Site

Termat dhe Kushtet

KUSHTET DHE RREGULLAT

VËSHTRIM

Kjo faqe në internet operohet nga ekipi www.wowowfaucet.com. Gjatë gjithë faqes në internet, termat "ne", "ne" dhe "tonë" i referohen ekipit www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com ofron këtë faqe në internet, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe / ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe bini dakord të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("KUSHTET DHE KUSHTET", "Kushtet"), duke përfshirë ato kushte shtesë, kushtet dhe politikat referuar këtu dhe / ose të disponueshëm nga hiperlidhja. Këto terma dhe kushte zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe / ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte para se të përdorni ose përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto KUSHTET DHE KUSHTET. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këta terma dhe kushte konsiderohen si ofertë, pranimi është i kufizuar shprehimisht në këto terma dhe kushte.

Çdo tipar ose mjet i ri që i shtohet dyqanit aktual do t'i nënshtrohet gjithashtu KUSHTEVE DHE KUSHTEVE. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të KUSHTET DHE KUSHTET në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të azhurnuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre KUSHTEVE DHE KUSHTEVE duke postuar azhurnime dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose hyrja në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E DYQANIT ONLINE

Duke rënë dakord për këto KUSHTET DHE KUSHTET, ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as ju, në përdorimin e Shërbimit, të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo duke u kufizuar në ligjet e së drejtës së autorit).
Ju nuk duhet të transmetojë asnjë krimbat apo viruse ose ndonjë kodi të një natyre destruktive.
Një shkelje ose shkelje të ndonjë prej Termave do të rezultojë në ndërprerjen e menjëhershme të shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 - KUSHTET E PRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojë shërbimin e të gjithë për ndonjë arsye në çdo kohë.
Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacion kartë krediti), mund të transferohet unencrypted dhe të përfshijnë (a) transmetimet mbi rrjete të ndryshme dhe (b) ndryshimet në përputhje dhe të përshtaten me kërkesat teknike të lidhjes rrjeteve apo pajisje. Kartë krediti informacion është i koduar gjithmonë gjatë transferimit mbi rrjetet.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjuar, kopje, shesin, rishes ose shfrytëzojnë ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e shërbimit, apo qasje në Shërbimin apo çfarëdo të kontaktoni në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .
Titujt e përdorura në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojë ose përndryshe ndikojnë në këto Kushte.

SEKSIONI 3 - Saktësia, plotësia dhe koha e informacionit

Ne nuk jemi përgjegjës në qoftë se informacioni në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktuale. Materiali në këtë faqe është dhënë për informacion të përgjithshme të vetëm dhe nuk duhet të mbështeten mbi të ose të përdoren si bazë e vetme për të marrë vendime pa u konsultuar burime parësore, më të saktë, më e plotë ose më shumë në kohë të informacionit. Çdo besim në materialet në këtë faqe është në rrezik tuaj.
Kjo faqe mund të përmbajnë informata të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktuale dhe është dhënë vetëm për referencë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por ne nuk kemi asnjë obligim për të rinovuar çdo informacion në faqen tonë. Ju pranoni se kjo është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET E SH SERRBIMIT DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona janë subjekt të ndryshojnë pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë të modifikojë ose të ndërpresë të Shërbimit (ose ndonjë pjesë të tyre ose përmbajtje) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jetë përgjegjës për ju ose ndonjë palë e tretë për çdo modifikimi, ndryshimi i çmimit, pezullimit ose ndërprerjes së Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SH SERRBIMET (nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion vetëm online përmes internetit. Këto produkte ose shërbime mund të ketë sasi të kufizuar dhe janë subjekt për t'u kthyer ose shkëmbejnë vetëm në përputhje me Politikën tonë të kthehen.
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çfarëdo ngjyre e monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë e saktë.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk janë të obliguar, që të kufizojë shitjen e prodhimeve tona ose Shërbimet për çdo person, rajon gjeografik apo juridiksion tjetër. Ne mund të ushtrojë këtë të drejtë mbi bazën rast-pas-rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasinë e produkteve apo shërbimeve që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve apo çmimi produktit janë subjekt për të ndryshuar pa njoftim në çdo kohë, në diskrecionin vetëm prej nesh. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bëra në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.
Ne nuk garantoni se cilësia e çdo produkteve, shërbimeve, informacion ose materiale të tjera të blera ose të marra nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose se ndonjë gabim në Shërbimin do të korrigjohen.

SEKSIONI 6 - Saktësia e faturimit dhe informacionet e llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojë çdo mënyrë që ju vend me ne. Ne mund, në bazë të linjës sonë, kufizojë ose të anulojë sasitë e blera per person, per familje ose për një qëllim. Këto kufizime mund të përfshijnë urdhra vendosur nga ose nën llogarinë e klientit të njëjta, të njëjtën kartë krediti, dhe / ose urdhra që përdorin të faturimit të njëjtë dhe / ose adresën anijeve. Në rast se kemi bërë një ndryshim për të ose të anulojë një urdhër, ne mund të përpiqet të njoftojë ju duke kontaktuar me e-mail dhe / ose adresa / telefoni faturimit numrin e dhënë në kohën që është bërë. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojë ose të ndalojë urdhrat që, në gjykimin tonë të vetëm, duket të jetë vendosur nga tregtarët, Rishites ose distributorët.

Ju pranoni të siguruar blerjen e tanishëm, të plota dhe të sakta dhe informacion llogari për të gjitha blerjet e bëra në dyqan tonë. Ju pranoni që menjëherë të rinovuar llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj e-mail dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, kështu që ne mund të kompletuar transaksione tuaja dhe kontaktoni ju si të nevojshme.

Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 7 - MJETET OPSIONALE

Ne mund t'ju japin me qasje në mjete të palës së tretë, mbi të cilat ne as monitorojnë dhe as kanë asnjë kontroll as input.
Ju pranojnë dhe pajtohen që ne të sigurojë qasje në mjete të tilla "siç është" dhe "si në dispozicion" pa ndonjë garanci, përfaqësime ose kushtet e çfarëdo lloji dhe pa ndonjë miratim. Ne do të ketë asnjë përgjegjësi çfarëdo qoftë që dalin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të palës së tretë mjetet opsionale.
Çdo përdorim nga ju i mjeteve të opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezik tuaj dhe maturi dhe ju duhet të siguruar që ju jeni të njohur me të dhe miratimin e kushteve në të cilat mjete janë të ofruara nga ofruesi përkatës të palës së tretë (s).
Ne gjithashtu mund, në të ardhmen, të ofrojmë shërbime të reja dhe / ose veçori përmes faqes në internet (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbime do t'i nënshtrohen gjithashtu këtyre KUSHTET DHE KUSHTET.

SEKSIONI 8 - LIDHJET E PARTS SIR TRET

Përmbajtja e sigurt, produktet dhe shërbimet në dispozicion nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palët e treta.
Palës së tretë links në këtë faqe mund të drejtojë ju për të palës së tretë faqet e internetit që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin apo vlerësimin e përmbajtjen ose saktësinë dhe ne nuk urdhër dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ligjore apo përgjegjësi për ndonjë palë të treta materiale apo faqet e internetit, ose për çdo materiale të tjera, produkteve ose shërbimeve të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palës së tretë dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 - KOMENTET E PERRDORUESIT, KTHIMI DHE PARAQITJET E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni paraqitje të caktuara specifike (për shembull shënime në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne ju dërgoni ide krijuese, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë postare, ose ndryshe (kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe përndryshe përdorim në çdo medium çdo koment që ju na përcjellni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) për të mbajtur ndonjë koment në konfidencë; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.
Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar, redaktuar ose hequr përmbajtje që ne vendosim në diskrecionin tonë të vetëm janë të paligjshme, ofenduese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të pahijshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose shkel pronën intelektuale të ndonjë pale ose këto KUSHTET DHE KUSHTET .
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelë ndonjë të drejtë të ndonjë palë e tretë, duke përfshirë, markën e autorit, intimitet personalitetit, ose të drejta të tjera personale ose të pronarit. Ju më tej pajtohen që komentet tuaja nuk do të përmbajë material shpifës apo ndryshe i paligjshëm, abuziv ose të pahijëshme, ose përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose malware të tjera që mund në asnjë mënyrë të ndikojnë në funksionimin e Shërbimit apo ndonjë website të lidhura. Ju nuk mund të përdorni një të rreme adresë e-mail, të pretendojë të jetë dikush tjetër përveç vetes, ose ndryshe na çorientojë apo i tretë-parti si për origjinën e ndonjë komenteve. Ju jeni përgjegjës vetëm për ndonjë koment që ju bëni dhe saktësinë e tyre. Ne kemi marrë asnjë përgjegjësi dhe të supozojmë asnjë përgjegjësi për çfarëdo komentet e postuara nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACIONET PERSONALE

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e privatësisë.

SEKSIONI 11 - GABIMET, pasaktësitë dhe heqjet

Herë pas here mund të ketë informacion në faqen tonë ose në shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësitë apo lëshimet që mund të lidhen me përshkrimet e produktit, çmimi, promovime, ofron, akuzat e anijeve të produktit, herë transit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar ndonjë pasaktësi ose gabime, lëshimet, dhe për të ndryshuar ose përditësimin e informacionit ose të anulojë urdhrat nëse ka ndonjë informacion në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura është e pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (duke përfshirë edhe pasi ju keni dorëzuar porosinë tuaj) .
Ne kemi ndërmarrë asnjë obligim për të rinovuar, të ndryshojë apo të qartësuar informatat në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura, duke përfshirë pa kufizim, çmimi informacionit, përveç siç kërkohet nga ligji. Pa specifikuar update ose refresh date aplikuar në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura, duhet të merren për të treguar se i gjithë informacioni në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura është modifikuar ose përditësuar.

SEKSIONI 12 - P USRDORIMET E NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në KUSHTET DHE KUSHTET, ju ndalohet të përdorni sajtin ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) të shkelë rregulloret, rregullat, ligjet ose urdhëresat vendore ndërkombëtare ose të Mbretërisë së Bashkuar; (d) të shkelim ose shkelim të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojë, abuzojë, ofendojë, dëmtojë, shpifë, shpifë, poshtërojë, frikësojë ose diskriminojë bazuar në gjini, orientim seksual, fe, etni, racë, moshë, origjinë kombëtare ose paaftësi; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose ndonjë lloj tjetër të kodit të dëmshëm që do ose mund të përdoret në ndonjë mënyrë që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe në internet të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose internetit; (h) për të mbledhur ose ndjekur informacionin personal të të tjerëve; (i) për të postuar spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për ndonjë qëllim të pahijshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjë ose të anashkalojë tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur, faqe të tjera interneti, ose internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 - Deklarata e garancive; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk do të garantojë, përfaqësojnë ose urdhër që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë e pandërprerë, me kohë, të sigurt apo pa gabime.
Ne nuk garantoni se rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.
Ju pranoni se nga koha në kohë, ne mund të hiqni shërbimin për periudhat kohore të pacaktuar ose të anulojë këtë shërbim në çdo kohë, pa njoftim për ju.
Ju shprehimisht pajtoheni që përdorimi juaj ose pamundësia e përdorimit të shërbimit është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara për ju përmes shërbimit sigurohen 'siç është' dhe 'siç është e disponueshme' për përdorimin tuaj, pa ndonjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë shprehës ose nënkuptuar, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtisë, cilësinë e tregtueshme, aftësinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmëri, titull, dhe mos-shkelje.
Në asnjë rast, ne, drejtorët, zyrtarët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë të drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor, ndëshkimor, dëmtimet pasuese të çfarëdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, humbjen e të ardhurave, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose dëmet e ngjashme, qoftë të bazuar në kontratë, tort (përfshirë neglizhencën) përdorimi i ndonjë shërbimi ose i ndonjë produkti të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për çdo kërkesë tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje ose ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të shërbimit apo ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose në mënyrë tjetër të disponueshme nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

Seksioni 14 - INDEKTIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm ne dhe prindërit tanë, filialet, partnerët, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, përfshirë arsyeshëm tarifat e avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre KUSHTET DHE KUSHTET ose dokumentet që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljen tuaj të ndonjë ligji ose të të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - Ndjeshmëria

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre KUSHTEVE DHE KUSHTEVE përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë sidoqoftë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto KUSHTET DHE KUSHTET, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 - P TRFUNDIMI

Obligimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë ndërprerjen e kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.
Këto KUSHTET DHE KUSHTET janë efektive përveç nëse dhe deri në përfundimin nga ju ose ne. Ju mund t'i përfundoni këto KUSHTET DHE KUSHTET në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur të pushoni së përdoruri faqen tonë të internetit.
Nëse në gjykimin tonë të vetëm nuk arrini, ose dyshojmë se keni dështuar, të respektoni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre KUSHTEVE DHE KUSHTEVE, ne gjithashtu mund ta përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e duhura deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe / ose në përputhje me rrethanat mund t'ju refuzojnë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - MARRVESHJA E GJITHA

Dështimi prej nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre KUSHTEVE DHE KUSHTEVE nuk do të përbëjë heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë.
Këto KUSHTE DHE KUSHTE dhe të gjitha politikat ose rregullat e funksionimit të postuara nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje paraprake ose bashkëkohore, komunikim dhe propozim , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version paraprak të KUSHTET DHE KUSHTET).
Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre KUSHTEVE DHE KUSHTEVE nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - LIGJI POVR QEVERISJEN

Këto KUSHTET DHE KUSHTET dhe çdo marrëveshje e veçantë përmes së cilës ne ju ofrojmë Shërbime do të qeverisen nga dhe interpretohen në përputhje me ligjet e MB.

SEKSIONI 19 - NDRYSHIMET E KUSHTET DHE KUSHTET

Ju mund të rishikoni versionin më aktual të KUSHTET DHE KUSHTET në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të azhurnuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre KUSHTEVE DHE KUSHTEVE duke postuar azhurnime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të kontrolloni faqen tonë të internetit në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit ose Shërbimit, pas postimit të ndonjë ndryshimi në këto KUSHTET DHE KUSHTET, përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

展开 更多
Mirëseerdhët në faqen zyrtare të WOWOW FAUCET

Duke u ngarkuar ...

Zgjidhni monedhën tuaj
USDDollarit amerikan (SHBA)
EUR euro

Shporte

X

Historia e Shfletimit

X