vyhľadávanie vyhľadávanie

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje tím www.wowowfaucet.com. Na celej webovej stránke sa pojmy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na tím www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto webovej stránky vám, používateľovi, na základe vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a oznámeniami.

Návštevou našej stránky a / alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („PODMIENKY“, „Podmienky“) vrátane týchto ďalších zmluvných podmienok a zásad tu uvedené a / alebo dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto PODMIENKY sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného aj na používateľov, ktorí sú prehľadávačmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si prosím pozorne prečítajte tieto PODMIENKY. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito PODMIENKAMI. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto dohody, nemusíte mať prístup na webovú stránku alebo používať akékoľvek služby. Ak sa tieto PODMIENKY považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto PODMIENKY.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať PODMIENKAMI. Najaktuálnejšiu verziu PODMIENOK si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahrádzať ktorúkoľvek časť týchto PODMIENOK zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 1 - OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE

Súhlasom s týmito PODMIENKAMI nesmiete používať naše produkty na nezákonné alebo neautorizované účely ani pri používaní Služby v rozpore so žiadnymi zákonmi vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen) zákonov o autorských právach.
Nesmiete prenášať žiadna červami alebo vírusy, alebo akékoľvek kódex deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo nedodržanie niektorej z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie svojich služieb.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu pre každého z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) môžu byť prenesené dekóduje a zahŕňať (a) prenosy prostredníctvom rôznych sietí, a (b) zmeny vyhovovať, a prispôsobiť sa technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sa vždy šifrovania dát pri prenose v sieťach.
Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo kontakt na webových stránkach, prostredníctvom ktorého je poskytovaná služba, bez výslovného písomného súhlasu u nás .
Nadpisy použité v tejto dohode sú uvedené len pre pohodlie sa neobmedzuje ani inak neovplyvňuje tieto Podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední pokiaľ sú informácie k dispozícii na tejto stránke nie sú presné, úplné a aktuálne. Materiál na tejto stránke sú poskytované len ako všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať alebo použité ako jediné východisko pri prijímaní rozhodnutia bez konzultácie s primárnou, presnejšie, úplnejší a aktuálnejšie zdroje informácií. Akékoľvek spoliehanie na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nutne nie je aktuálne a sú poskytované len pre vašu orientáciu. Vyhradzujeme si právo na zmenu obsahu tejto stránky kedykoľvek, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽBY A CENY

Ceny našich výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť Službu (alebo akákoľvek časť ich obsah), bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek.
Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby.

ODDIEL 5 - VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak sú uplatniteľné)

Niektoré výrobky alebo služby môžu byť dostupné iba on-line prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty a služby môžu mať obmedzené množstvo a sú predmetom vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi politiky návratu.
Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie vašej počítačovej obrazovky s akoukoľvek farbou bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb inej osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikciu. Môžeme toto právo uplatniť na prípad od prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov či služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ich cenách sa môžu zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, na základe vlastného uváženia z nás. Vyhradzujeme si právo zrušiť akýkoľvek výrobok kedykoľvek. Akákoľvek ponuka produktu alebo služby, ktoré na tejto stránke je neplatná, ak zakázané.
Nezaručujeme, že kvalita všetkých výrobkov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaná vás bude spĺňať vaše očakávania, alebo že nejaké chyby v Service budú opravené.

ODDIEL 6 - PRESNOSŤ FAKTURÁCIÍ A ÚČTOVNÝCH INFORMÁCIÍ

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek príkaz umiestniť s nami. Môžeme, podľa nášho uváženia, obmedziť alebo zrušiť zakúpené množstvo na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávok alebo na základe toho istého účtu zákazníka, rovnakú kreditnú kartu a / alebo príkazov, ktoré používajú rovnaký vyúčtovanie a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že sme niečo zmeniť alebo zrušiť objednávku, môžeme sa pokúsiť informovať vás kontaktovať e-mailu a / alebo fakturačnú adresu / telefónne číslo uvedené v čase, kedy bola objednávka vykonaná. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať príkazy, ktoré, podľa nášho úsudku, sa zdajú byť umiestnené podľa predajcov predajcu, alebo distribútora.

Zaväzujete sa poskytnúť aktuálne, úplné a presné nákup a informácie o účte pre všetky nákupy v našom obchode. Súhlasíte s tým, aby bezodkladne aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie, vrátane e-mailovej adresy a čísla kreditných kariet a dátumy vypršania, takže môžeme dokončiť svoje transakcie a kontaktovať v prípade potreby.

Pre viac informácií si prosím prečítajte naše Pravidlá vrátenia.

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

My vám môže poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme ani sledovať, ani žiadnu kontrolu, ani vstup.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k týmto nástrojov, "ako je" a "ako sú", bez akýchkoľvek záruk, zastúpenie alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Budeme mať žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo súvisiace s užívaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek použitie, ktoré ste voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom týchto stránok je úplne na vaše vlastné riziko a uváženia a mali by ste zabezpečiť, že ste oboznámení s, a schváliť podmienky, za ktorých sú nástroje poskytované príslušnou tretej strany poskytovateľa (y).
Môžeme tiež v budúcnosti ponúknuť nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a / alebo služby sa budú vzťahovať aj tieto PODMIENKY.

ODDIEL 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Niektorý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály tretích strán.
Tretích strán odkazy na tejto stránke môžu vás nasmeruje na weby tretích strán, ktoré nie sú združené s nami. Nenesieme zodpovednosť za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme, a nebudú mať žiadne záväzky alebo zodpovednosť za akékoľvek požiadavky tretích strán materiálov alebo webových stránok, alebo pre akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako začnete vykonávať akúkoľvek transakciu. Reklamácie, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9 - PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, Spätná väzba A ĎALŠIE PREDKLADANIE

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné záznamy) alebo bez žiadosti od nás, posielatete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (súhrnne "komentáre") súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Sme a nie sme povinní (1) udržiavať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom rozhodneme podľa nášho výhradného uváženia, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto PODMIENKY. .
Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebude porušovať práva akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iné osobné či vlastnícke práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivú alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály, alebo obsahujú akýkoľvek počítačový vírus alebo iný malware, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo súvisiace webové stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že je niekto iný ako vy, alebo inak zvádzať alebo tretím stranám, pokiaľ ide o pôvod žiadne pripomienky. Ste výhradne zodpovední za všetky pripomienky, ktoré urobíte, a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné komentárov pridaných spôsobené vám alebo akejkoľvek tretej strany.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše podanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Pravidlami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE

Občas môžu byť informácie na našich webových stránkach, alebo v službe, ktorý obsahuje typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutie, ktoré sa môžu týkať produktov, cien, ponuky, propagačné akcie poplatky produktov dopravu, tranzitné časy a dostupnosť. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia, a zmeniť alebo aktualizovať informácie, alebo rušiť objednávky, či niektoré informácie v službe alebo na súvisiace internetové stránky, je nepresné kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po tom, čo ste nám vašu objednávku) .
Spoločnosť nemá povinnosť aktualizovať, zmeniť alebo spresnenie informácií v službe alebo na súvisiace internetové stránky, vrátane, bez obmedzenia, informácie o cenách, s výnimkou prípadov nevyžaduje zákon. Nie je určený aktualizácie alebo obnovovacia Dátum použité v službe alebo na akékoľvek súvisiace webové stránky, by mali byť prijaté na znamenie, že všetky informácie v službe alebo na súvisiace internetové stránky, bol zmenený alebo aktualizovaný.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem ďalších zákazov uvedených v PODMIENKACH máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) nabádať ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych činoch; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné alebo britské nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné informácie ostatných; (i) šíriť spam, phishing, pharm, zámienky, spider, crawl alebo scraping; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať do alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 - Zrieknutie sa záruk; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, ani nezaručuje, že vaše používanie našich služieb bude neprerušené, včasné, bezpečné alebo bez chýb.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré môžu získať z využívania služby budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že čas od času môžeme odobrať službu po neobmedzenú dobu alebo službu zrušiť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.
Vy výslovne súhlasíte, že vaše používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nám) poskytované "tak ako sú" a "dostupné" pre vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušenia.
V žiadnom prípade nebudeme zodpovední naši riaditelia, dôstojníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, strateného zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, náhradných nákladov alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už zakladaných na zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak vyplývajúcej z vašej používanie akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov získaných pomocou služby alebo akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho s akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý bol vyslaný, odoslaný alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak bol informovaný o možnostiach. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

SEKCIA 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, riadiacich pracovníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, odškodníte, obhájite a zaistíte neškodnosť voči akejkoľvek žiadosti alebo požiadavke, vrátane poplatky za právne zastúpenie, ktoré vznikli akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo z dôvodu porušenia týchto PODMIENOK alebo dokumentov, ktoré do nich zahrnuli ako odkaz, alebo z dôvodu porušenia zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto PODMIENOK je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude také ustanovenie vynútiteľné v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto PODMIENOK PODMIENKY, také určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky zmluvných strán vzniknuté pred dátumom ukončenia zmluvy zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.
Tieto PODMIENKY sú účinné, pokiaľ nie sú ukončené vami alebo nami. Tieto PODMIENKY môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že si už neželáte využívať naše Služby, alebo že prestanete používať našu stránku.
Ak podľa nášho výlučného úsudku nesplníte alebo máte podozrenie, že ste zlyhali v súlade s ktoroukoľvek podmienkou alebo ustanovením týchto PODMIENOK, môžeme tiež túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho vám môže odmietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 - CELÁ DOHODA

Pokiaľ si neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto PODMIENOK, neznamená to vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia.
Tieto PODMIENKY a všetky pravidlá alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tomto serveri alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, ​​akýchkoľvek predchádzajúcich verzií PODMIENOK).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto PODMIENOK sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi.

ODDIEL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto PODMIENKY a všetky samostatné dohody, prostredníctvom ktorých vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva.

ODDIEL 19 - ZMENY PODMIENOK

Najaktuálnejšiu verziu PODMIENOK si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto PODMIENOK zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na náš web alebo k Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto PODMIENOK predstavuje prijatie týchto zmien.

展开 更多
Vitajte na oficiálnej webovej stránke WOWOW FAUCET

načítavanie ...

Vyberte svoju menu
USDSpojené štáty americké (US) dollar
EUR euro

Košík

X

Prechádzanie histórie

X