ਘਾਤਕ ਗਲਤੀ: 134217728 ਬਾਇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਵਿੱਚ (20480 ਬਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਵਿੱਚ /www/wwwroot/wowowfaucet.com/wp-includes/wp-db.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 2022

ਘਾਤਕ ਗਲਤੀ: 134217728 ਬਾਇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਵਿੱਚ (20480 ਬਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਵਿੱਚ /www/wwwroot/wowowfaucet.com/wp-includes/class-wp-fatal-error-handler.php ਲਾਈਨ 'ਤੇ 72