Paieška Paieška svetainėje

Taisyklės ir nuostatos

TERMINAI IR SĄLYGOS

APŽVALGA

Šią svetainę valdo www.wowowfaucet.com komanda. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ nurodo www.wowowfaucet.com komandą. www.wowowfaucet.com siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) įsigydami ką nors iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („TERMINAI IR SĄLYGOS“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas, politiką ir politiką. čia nurodoma ir (arba) prieinama hipersaitu. Šie TERMINAI IR SĄLYGOS galioja visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio autoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias TERMINUS IR SĄLYGAS prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, sutinkate laikytis šių TERMINŲ IR SĄLYGŲ. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios SĄLYGOS laikomos pasiūlymu, priėmimas aiškiai apsiriboja šiomis sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtiems prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos TERMINAI IR SĄLYGOS. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią TERMINŲ IR SĄLYGŲ versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių TERMINŲ IR SĄLYGŲ dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

1 SKYRIUS - ONLINE STORE TERMINAI

Sutikdami su šiomis sąlygomis, jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiu neteisėtu ar neleistinu tikslu, taip pat naudodamiesi Paslauga nepažeisite jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Jums draudžiama perduoti bet kokius virusų ar bet kokius destruktyvaus pobūdžio kodus.
Pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS - BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nesutikti suteikti bet kuriam klientui bet kokių paslaugų dėl neįvardytų priežasčių.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant informacijos apie kreditinę kortelę) gali būti perduodamas nešifruotas, tai apima informacijos perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų tinklų ar įrenginių jungimo techninius reikalavimus ir prisitaikytų prie jų. Kredito kortelių informacija visada užšifruojama perduodant į kitus tinklus.
Jūs sutinkate neatkurti, nuorašų, parduoti, perparduoti ar naudoti bet kurį tarnybos dalį, Paslaugos naudojimo ar naudotis Paslauga ar interneto svetainėje kontaktinis, per kurias yra teikiamos paslaugos, be raštiško mus .
Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumo sumetimais ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKYRIUS - TIKSLUMAS, VISIŠKUMAS IR INFORMACIJOS LAIKYMASIS

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį, ar keisti jos turinį).<br><br>Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pakeitimus, kainos pakeitimus, prekių bei paslaugų sustabdymą ar nutraukimą.

X SKYRIUS - PAKEITIMAI PASLAUGOMS IR KAINOS

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima rasti tik internetu, per šią svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimus bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis įvairiais atvejais, priklausomai nuo mūsų pasirinkimo. Mes pasiliekame teisę apriboti siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.
Mes neatsako jums ar bet kuriai trečiosios šalies už bet kokius, kainų kaita, sustabdymo ar nutraukimo tarnyba.

X SKIRSNIS - PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinamos tik internetu per svetainę. Šie produktai arba paslaugos gali turėti ribotą kiekį ir gali grąžinti arba pasikeisti tik pagal mūsų grąžinimo politikos.
Mes stengėmės kuo tiksliau parodyti mūsų parduotuvėje esančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekrano spalva bus tiksli.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalo, apriboti mūsų produktų ar paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografinį regioną arba jurisdikcijai. Mes galime pasinaudoti šia teise, tačiau kiekvienas atvejis nagrinėjamas atskirai. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokius produktus ar paslaugas, mes siūlome kiekius. Visi produktų arba produktų kainas aprašymai gali keistis bet kuriuo metu be įspėjimo, nuožiūra mus. Mes pasiliekame teisę nutraukti bet kokį produktą bet kuriuo metu. Bet kokio produkto ar paslaugos šioje svetainėje siūlau kur uždrausta yra niekinė.
Mes negarantuojame, kad iš bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos buvo įsigytos ar gauti Jums kokybė bus patenkinti Jūsų lūkesčius, ar kad bet kokie Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS - ATSKAITOS IR INFORMACIJOS SĄSKAITOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kad jūs įdėti su mumis. Mes gali, savo nuožiūra apriboti arba nutraukti įsigytas kiekis vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar už užsakymą. Šie apribojimai gali būti pateiktus užsakymus arba pagal to paties kliento sąskaitą, tą pačią kredito kortelę ir / ar pavedimus, kurie naudoja tą patį sąskaitų ir / arba laivybos adresą. Tuo atveju, jei mes padaryti pakeitimus ar atšaukti užsakymą, mes galime bandyti pranešti jums kreipiantis elektroniniu paštu ir / ar atsiskaitymo adresas / telefonas skaičių, jeigu tuo metu, kad buvo padaryta. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų vienintelio sprendimo, atrodo, būti pateikiami raštu, pardavėjai, pardavėjai ar platintojams.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsami ir tiksli pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius mūsų parduotuvėje. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo sąskaitos ir kita informacija, įskaitant elektroninio pašto adresą ir kredito kortelės numerius ir galiojimo datas, kad mes galime užbaigti savo sandorius ir su jumis susisiekti, kaip reikia.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS - NEPRIVALOMI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių priemones, per kurį mes nei stebėti, nei turėti jokios kontrolės, nei sąnaudos.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes teikiame prieigą prie tokių priemonių "kaip yra" ir "kaip galima" be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų, bet kokios rūšies ir be jokio patvirtinimo. Mes visiškai nesame atsakingi, kylančių iš arba susijusių su Jūsų naudojimąsi papildomų įrankių trečiųjų šalių.
Bet koks jums naudoti papildomų priemonių teikiamų per svetainę yra visiškai savo pačių rizika ir apdairiai ir jūs turite užtikrinti, kad esate susipažinę ir pritaria sąlygų, kuriomis įrankiai yra numatytos atitinkamos trečiosios šalies teikėjo (-ų).
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios SĄLYGOS.

8 SKIRSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių pateikiamą medžiagą.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra tiesiogiai susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neturėsime jokios atsakomybės ar atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neprisiimame atsakomybės už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu, ar bet kokių kitų sandorių, atliekamų su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Kruopščiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradedant bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, problemos ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS - NAUDOTOJO PASTABOS, PASTABOS IR KITOS PAREIGOS

Jei, mūsų prašymu, atsiųsite tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., Konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo, siųsite kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas (internetu, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu). (kartu - "pastabos"), jūs sutinkate, kad galime bet kuriuo metu be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokiame laikmenoje bet kokias pastabas, kurias mums pateikiate. Mes esame ir neturime jokių įsipareigojimų (1) saugoti bet kokias pastabas; (2) sumokėti kompensaciją už komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinio, kuris, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grėsmingas, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nešvankus ar kitaip prieštaraujantis arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias SĄLYGAS .
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nebus pažeisti bet kokio trečiosios šalies, įskaitant autorių teisių, prekių ženklų, privatumo, asmens ar kito asmens ar nuosavybės teisė teisę. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentarai bus negali būti melagingą ar kitaip neteisėta, užgauli ar įžeidimas medžiagų arba jų sudėtyje yra bet kurio kompiuterio virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kad galėtų kokiu nors būdu įtakos šios tarnybos arba susijusiai svetainėje operaciją. Jūs negalite naudoti klaidingą elektroninio pašto adresą, apsimesti kuo nors, išskyrus save, ar kitaip klaidinti mums ar trečiosios šalys dėl to, negauta jokių pastabų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius komentarus jums padaryti, ir jų tikslumas. Mes priimame jokios atsakomybės ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokių komentarų iki jums ar tretiesiems šalies atsakomybės.

10 SKYRIUS - ASMENS INFORMACIJA

Jūsų pateiktą asmeninę informaciją per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika.

X SKIRSNIS - KLAIDOS, NEAPIBRĖŽTYS IR NUOSTOLIAI

Kartais mūsų svetainėje ar Sąlygose gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, pervežimo laikais ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Sąlygose ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai jau pateikėte užsakymą) .
Mes įsipareigojame neįsipareigoja atnaujinti, iš dalies pakeisti arba paaiškinti informaciją Tarnybos arba bet kokios susijusios svetainės, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Nenurodyta atnaujinti arba atnaujinti data taikomi Tarnybos arba bet kokios susijusios svetainės, turėtų būti imtasi rodo, kad visi Tarnybos arba bet kokios susijusios informacijos svetainėje buvo pakeistas ar atnaujintas.

12 SKIRSNIS - DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų draudimų, nustatytų TERMINUOSE IR SĄLYGOSE, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) paraginti kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius ar JK reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus naudojamas arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamštas, sukčiavimas, farmacija, dingstis, voras, nuskaitymas ar kasymas; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimą.

13 SKYRIUS - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, nepažadame ir neprisiimame atsakomybės, kad jūs turėsite absoliutinę galimybę naudotis mūsų paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos gausite naudojant šią paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti šią paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų naudojimas arba nesugebėjimas naudotis paslauga yra jūsų vienintelis pavojus. Paslauga ir visi produktai ir paslaugos, teikiami jums per paslaugą (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodė mes), pateikiami "kaip yra" ir "kaip galima" jūsų naudojimui be jokio atstovavimo, garantijų ar bet kokių sąlygų, nei išreikšti, nei įskaitant visas numanomas garantijas ar prekybingumo sąlygas, prekybinę kokybę, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimą.
Bet kokiu atveju mes, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, atstovai, rangovai, internai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai neatsako už bet kokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, specialius arba bet kokios rūšies nuostoliai, įskaitant, be kita ko, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastus sutaupymus, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, nesvarbu, ar jie yra sutartyje, civilinės teisės pažeidimai (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybė ar kt., kylantys iš jūsų bet kokios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojant paslaugą, naudojimas ar bet koks kitas reikalavimas, susijęs bet kokiu būdu su jūsų naudojimu susijusioje paslaugoje ar bet kokioje prekėje, įskaitant bet kokio turinio arba bet kokios klaidos ar praleidimus bet kokiame bet kokios rūšies nuostoliai ar žala, patirta dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), kurį paskelbė, perduodavo ar kitaip pasiūlė per paslaugą, net jei buvo informuota apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius tokiose valstybėse ar jurisdikcijose, mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

X SKYRIUS - NUOSTOLIAI

Jūs sutinkate atlyginti, apginti ir laikyti nekenksmingus mums ir mūsų patronuojančioms įmonėms, dukterinėms įmonėms, dukterinėms įmonėms, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijos išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, praktikantams ir darbuotojams, nekenksmingiems dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstą. advokatų mokesčiai, kuriuos moka bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias TERMINAS IR SĄLYGAS ar dokumentus, kuriuos jie įtraukė, arba dėl to, kad pažeidėte bet kokį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKYRIUS - SEVERABILUMAS

Tuo atveju, kai nustatoma, kad kuri nors šių SĄLYGŲ nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar nevykdoma, vis dėlto tokia nuostata turi būti vykdoma tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, ir laikoma, kad nevykdoma dalis yra atskirta nuo šių sąlygų IR SĄLYGOS, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

X SKYRIUS - NUTRAUKIMAS

Įsipareigojimai ir įsipareigojimai šalių patirtas iki jo nutraukimo datos turi išgyventi šį visiems tikslams Susitarimo nutraukimą.
Šie TERMINAI IR SĄLYGOS galioja tol, kol jų nenorite nutraukti jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias TERMINUS IR SĄLYGAS pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei mūsų vieninteliu sprendimu jums nepavyks arba įtariame, kad nesugebėjote laikytis bet kurio šių TERMINŲ IR SĄLYGŲ termino ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS - VISAS SUTARTIS

Nesugebėjimas pasinaudoti ar įgyvendinti jokių šių TERMINŲ IR SĄLYGŲ teisių ar nuostatų nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.
Šios TERMINAI IR SĄLYGOS bei bet kokia politika ar veikimo taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą bei reguliuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar gretutines sutartis, komunikacijas ir pasiūlymus. žodžiu ar raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, ankstesnes TERMINŲ IR SĄLYGŲ versijas).
Bet kokie neaiškumai aiškinant šias TERMINUS IR SĄLYGAS neturi būti aiškinami rengiančiajai šaliai.

18 SKIRSNIS - VALSTYBĖ TEISĖ

Šias TERMINUS IR SĄLYGAS bei visas atskiras sutartis, pagal kurias mes teikiame jums Paslaugas, reglamentuoja ir aiškina JK įstatymai.

19 SKIRSNIS - TERMINŲ IR SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią TERMINŲ IR SĄLYGŲ versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių TERMINŲ IR SĄLYGŲ dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar jų prieiga po šių TERMINŲ IR SĄLYGŲ pakeitimų paskelbimo reiškia šių pakeitimų priėmimą.

img

展开 更多
Sveiki apsilankę oficialioje „WOWOW FAUCET“ svetainėje

Kraunasi ...

Pasirinkite savo valiutą
USD DoleriųJAV doleris
Euras euras

Prekių krepšelis

X

Naršymas Istorija

X