chwilio Chwilio Safle

Trawsnewid Eich Garej yn Swyddfa Gartref Fabulous

DosbarthiadBlog 13151 0

Ail-weithiwch Eich Storfa i'r Gweithle Annedd Fabulous

Storfa, yr ardal honno rydych chi'n adwerthwr yn eich car, yw'r un ystafell sy'n rhan o'r cartref ond o'r neilltu. Mae fel estyniad i'r prif gartref er ei fod wedi'i gysylltu a dyna'r rheswm ei fod yn gwneud man gwaith tŷ delfrydol. Mae gennych yr arbenigedd o fynd am dro allan o'r cartref i fynd i'r 'gweithle' am y rheswm bod y storfa bron ar wahân i'r ardal breswyl y tu mewn.

Mae'r gwahaniad hwn yn iawn ar gyfer digwyddiadau pan fyddech chi efallai eisiau cwrdd â phrynwyr neu ddifyrru heb ymyrryd â phreifatrwydd yr aelwyd. Er mwyn gwneud y gorau o'r budd hwn, dysgwch rai barnau ar gysyniadau adnewyddu storfa o Fethodoleg Gartref ac yn enwedig ar argymhellion medrus, ffynonellau, a dosbarthwyr defnyddiol iawn.

Arolygu a hidlo allan

Dechreuwch trwy arolygu cyflwr presennol y storfa i werthuso'r hyn sydd ar gael a'r dulliau i'w ddefnyddio. A yw'r un goleuadau uwchben yn ddigonol ar eich defnydd cymedrig? A oes digon o oleuadau pur ac a yw'r inswleiddiad yn iawn? A yw ystafell orffwys yn orfodol ac a all y parwydydd, y lloriau a'r drws fod eisiau rhywfaint o weddnewidiad?

Bydd y cwestiynau hyn yn llywio'ch cynllun adnewyddu a gallech ddarganfod argymhelliad ac atebion medrus gan farn a chanllawiau arbenigol Dull Tŷ ar DIY, cynnal a chadw tai, ac adnewyddu.

Wedi hynny, hidlwch yr holl sbwriel allan ynghyd â theclynnau cartref sydd wedi'u taflu nad ydyn nhw bellach o gymorth a'u hadwerthu rywle arall neu gae a'u pentyrru mewn twll. Yn olaf, cliriwch y storfa yn llwyr a delio â hi ar gyfer rheoli plâu yn gynharach na dechrau ar waith adnewyddu.

Gwella'r goleuadau

Nid yw dyluniad pensaernïol y mwyafrif o garejys yn aml yn rhoi agoriadau ar gyfer goleuadau pur. Bydd yn rhaid i chi roi arian mewn goleuadau priodol i gwtogi'ch eisiau heibio'r hyn sy'n hygyrch ar hyn o bryd. I gyflwyno rhywfaint o oleuadau pur, byddech o bosibl yn meddwl am roi drysau storio gwydr i mewn neu addasu'r rhai presennol gyda ffenestri cartref gwydr mwy.

Mae gan weithio gyda'r drws yn hyn o beth wahanol ddewisiadau a allai ychwanegu ffasiwn ac mae'n ymddangos bod braf i'ch gweithle newydd. Os ydych chi'n gwmni gwybodus, byddwch chi'n gallu ymgorffori brand, teitl a lliwiau eich asiantaeth ar y drysau storio i gael effaith ychwanegol, fodd bynnag, yn amodol ar gymeradwyaeth ddinesig, wedi'r cyfan.

Dewisiadau gwresogi ac oeri

Nid yw'r storfa'n rhan o drefniant HVAC y tŷ ac nid yw wedi'i inswleiddio'n ddigonol tuag at oer mewn gaeafau a chynhesrwydd yn yr hafau. Mae hyn yn awgrymu os byddwch chi'n dechrau ei ddefnyddio fel gweithle tŷ, bydd yn rhaid i chi fynd i'r afael â'r sefyllfa hon i'w gwneud yn glyd ac yn gyffyrddus.

Aseswch y dymuniadau rheoli tywydd lleol presennol ynghyd â'r cyfnod o amser a chyfnod rydych chi'n bwriadu ei dreulio yn y gweithle storio i bennu un o'r ffyrdd symlaf o wella'r senario.

Yn y bôn, yr ateb mwyaf posibl, er ei fod yn gostus, yw atodi'r storfa i system HVC y tŷ i drin eich dymuniadau tymheredd. Padiwch yr ardal gydag inswleiddiad pellach ynghyd â byrddau llawr i'r slab concrit, a rhowch arian i mewn i ddrws storio wedi'i inswleiddio'n dda ar gyfradd R ar gyfer effeithiolrwydd bywiogrwydd.

Addasu i'w ddefnyddio

Nawr eich bod wedi paratoi'r prif faes yn ddigonol, dechreuwch weithio ar ddodrefnu ac addurn. Yn y bôn, dewiswch y twll mwyaf derbyniol ar eich desg a'i sefydlu gyda chadair gweithio glyd. Efallai y byddwch hefyd eisiau rhywfaint o gabinetwaith i adwerthu eich data cofnodion hanfodol ac yn ôl pob tebyg silff lyfrau i orffen edrych yn well.

I gael cysur ychwanegol wrth gael seibiannau neu sgwrsio gydag ymwelydd, cofleidiwch soffa fach a desg isel. Dylai cwpl o addurniadau wal ychwanegol a fasys blodau fywiogi'r ardal.

Y fynedfa

Peidiwch ag anghofio ymgorffori yn eich cynlluniau yr angen am ofal gardd, gan fod hynny'n rhan o'ch mynediad i'r gweithle. Dysgu barn wybodus ar-lein i chwilio am gyflenwyr gofal gardd da.

WWW.WOWOWFAUCET.COM

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X