chwilio Chwilio Safle

Polisi ad-dalu

Mae gennym bolisi dychwelyd 30 diwrnod, sy'n golygu bod gennych 30 diwrnod ar ôl derbyn eich eitem i ofyn am ddychwelyd.

I fod yn gymwys i ddychwelyd, rhaid i'ch eitem fod yn yr un cyflwr ag y gwnaethoch ei derbyn, heb ei dadwisgo neu heb ei defnyddio, gyda thagiau, ac yn ei becynnu gwreiddiol. Bydd angen derbynneb neu brawf prynu arnoch hefyd.

I ddechrau dychweliad, gallwch gysylltu â ni yn service@wowowfaucet.com. Os derbynnir eich dychweliad, byddwn yn anfon label cludo nwyddau atoch, ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut a ble i anfon eich pecyn. Ni dderbynnir eitemau a anfonir yn ôl atom heb ofyn yn gyntaf am ddychwelyd.
Gallwch chi gysylltu â ni bob amser am unrhyw gwestiwn dychwelyd yn service@wowowfaucet.com.

Niwed a materion

Archwiliwch eich archeb yn y dderbynfa a chysylltwch â ni ar unwaith os yw'r eitem yn ddiffygiol, wedi'i difrodi neu os ydych chi'n derbyn yr eitem anghywir, fel y gallwn werthuso'r mater a'i wneud yn iawn.

Eithriadau / eitemau na ellir eu dychwelyd

Ni ellir dychwelyd rhai mathau o eitemau, fel nwyddau darfodus (fel bwyd, blodau, neu blanhigion), cynhyrchion wedi'u teilwra (fel archebion arbennig neu eitemau wedi'u personoli), a nwyddau gofal personol (fel cynhyrchion harddwch). Nid ydym ychwaith yn derbyn ffurflenni am ddeunyddiau peryglus, hylifau fflamadwy, na nwyon. Cysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau neu bryderon am eich eitem benodol.
Yn anffodus, ni allwn dderbyn ffurflenni ar eitemau gwerthu neu gardiau rhodd.

Cyfnewid 

Y ffordd gyflymaf o sicrhau eich bod yn cael yr hyn yr ydych ei eisiau yw dychwelyd yr eitem sydd gennych, ac unwaith y derbynnir y ffurflen, prynwch ar wahân ar gyfer yr eitem newydd.

Ad-daliadau 

Byddwn yn eich hysbysu unwaith y byddwn wedi derbyn ac archwilio'ch ffurflen, ac yn rhoi gwybod ichi a gafodd yr ad-daliad ei gymeradwyo ai peidio. Os caiff ei gymeradwyo, cewch eich ad-dalu'n awtomatig ar eich dull talu gwreiddiol. Cofiwch y gall gymryd peth amser i'ch banc neu gwmni cardiau credyd brosesu a phostio'r ad-daliad hefyd.

Os yw'r defnyddiwr yn achosi'r dychweliad, dylai'r defnyddiwr fod yn gyfrifol am y ffi cludo. Dylai'r ffi benodol fod yn seiliedig ar y cwmni cyflym a ddewiswch.

Os oherwydd ein rhesymau, mae'r nwyddau a dderbynnir yn cael eu difrodi neu ddim yn gywir, ac nid yw'n ofynnol i'r defnyddiwr ysgwyddo'r ffi cludo am y rheswm hwn.

Ni chodir ffi ailstocio ar y defnyddwyr am ddychwelyd cynnyrch.

展开 更多
Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

llwytho ...

Dewiswch eich arian cyfred
doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
EUR Ewro

Cart

X

Yn Pori Hanes

X