chwilio Chwilio Safle

Dwi mor Sori! Fe ddylech chi fod wedi ystyried y rhain pan wnaethoch chi osod yr ystafell ymolchi yn y lle cyntaf!

DosbarthiadBlog 9625 0

Cylch Cartref Glanweithdra

Ni allwch danamcangyfrif yr ystafell ymolchi wrth adnewyddu cartref.

Er mai dim ond ochr fach iawn o'r

Ond mae yna lawer o fanylion mewn adnewyddu ystafelloedd ymolchi sydd, os na feddylir amdanynt

Efallai y bydd yn achosi llawer o drafferthion diangen yn nes ymlaen.

Er mwyn osgoi'r sefyllfaoedd hyn, yna dewch gyda'r golygydd i ddeall pa fanylion y dylid rhoi sylw iddynt wrth adnewyddu'r ystafell ymolchi.

 

01

Cadarnhewch y Diagram Plymio

Peidiwch â'i osod os nad ydych chi'n gwybod am blymio !!!! Mae angen cadarnhau'r gwaith plymwr cyn i'r gwaith plymio gael ei gwblhau er mwyn osgoi newid y pibellau wedi hynny.

(ps. cyn bod ffrindiau wedi anghofio cadarnhau'r diagram plymio ystafell ymolchi, i osod y gawod yn ddiweddarach, ddim yn gwybod sut i osod sefydlog.)

Yn ogystal, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cynllun adeiladu wrth osod yr adeiladwaith, bydd gan bob peiriant ystafell ymolchi ddiagram gosod ac agorfa safonol, cyn belled â'ch bod yn dilyn y cyfarwyddiadau i osod dim problem.

 

02

Cadarnhau Uchder Cilfach Dŵr Yn ystod y Gosod

Dylid nodi uchder cyffredinol y basn ymolchi a dylai uchder y system cymeriant dŵr fod yn hollol unol â'r lluniadau safonol.

A siarad yn gyffredinol, mae angen sicrhau ffitiadau pibell U yn eu lle i sicrhau bod y bibell ddŵr a thyllau draenio'r wal wedi'u hintegreiddio a'u diddosi yn effeithiol, sef yr unig ffordd i osgoi gollyngiad dŵr wrth fynd i mewn i'r basn.

 

03

Gwaith diddosi

Mae ystafelloedd ymolchi yn dueddol o ollyngiadau, felly mae diddosi yn hanfodol wrth adnewyddu ystafelloedd ymolchi, ac mae angen i chi roi haen ddiddos i'r llawr a'r waliau, sy'n golygu defnyddio slyri diddos.

Fodd bynnag, dylech sicrhau bod yr haen sylfaen yn lân ac yn ddigon gwastad cyn ei chymhwyso. Yna, ar ôl gwneud yr haen diddosi, cofiwch wneud arbrawf storio dŵr i wirio'r effaith diddosi!

 

04

Caulking

Cofiwch bob amser caulk ymhell ar ôl teilsio!

Mae'r sment rhwng y craciau teils yn dueddol o guddio baw, os na chaiff ei drin mewn modd amserol, bydd y craciau hyn yn ddu ac yn fowldig, nid yn unig yn hyll ac yn anodd eu glanhau. Pan ddaw'r amser i ddod yn fagwrfa i chwilod duon, peidiwch â beio fi am beidio â dweud oh ymlaen llaw.

 

05

Manylion Gosod Teils Llawr

Dylai'r teils llawr gael eu gosod â thrwch cyson a dylai'r cymalau gyd-fynd â'r cymalau teils wal. Dylai'r teils llawr fod â llethr draenio.

Os ydych chi'n gosod bathtub yn yr ystafell ymolchi. Ceisiwch lynu’r teils llawr yn gyntaf ac yna’r teils wal er mwyn osgoi torri.

 

06

Manylion Adeiladu Draen Llawr Ystafell Ymolchi

Fel arfer pan fydd y tŷ newydd yn cael ei drosglwyddo mae'r tyllau wrth gefn draenio yn gymharol fawr, sy'n gofyn am sylw i dyllau'r gronfa ddraenio, fel ei fod a phrynu'r draen llawr yn cyfateb.

Wrth wneud yr addurniad ystafell ymolchi o'r pwyntiau uchod yn y bôn ni fydd problemau! Os oes gennych gwestiynau gwella cartref eraill, beth am fentro'ch stori yn yr adran sylwadau!

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X