chwilio Chwilio Safle

Cegin Faucet Chrome Vs Dur Di-staen : Pa un sy'n Well?

DosbarthiadCanllaw Faucet 4058 0

Chrome Vs Stainless Steel  Faucet cegin : Which is Better?

crôm vs dur gwrthstaen sy'n well

Wrth brynu faucet cegin newydd, un o'r dewisiadau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yw'r math o orffeniad. Y ddau ddewis mwyaf cyffredin yw crôm a dur gwrthstaen. Maent yn llachar, yn wydn ac ychydig iawn o waith cynnal a chadw sydd ei angen arnynt. Gellir cymhwyso'r ddau ohonynt i bron unrhyw ddyluniad. Fodd bynnag, mae ganddynt eu manteision eu hunain ac mae rhai gwahaniaethau rhwng crôm a dur gwrthstaen. Felly, yn y swydd hon, gadewch i ni edrych yn ofalus ar y gymhariaeth o crôm vs dur gwrthstaen ar gyfer faucet cegin.

Prif wahaniaethau rhwng crôm a dur gwrthstaen

Mae'r gwahaniaeth rhwng cromiwm a dur gwrthstaen yn gorwedd yn eu cyfansoddiad. Mae dur gwrthstaen yn aloi metel nad yw'n electroplatiedig sy'n cynnwys nicel ac o leiaf 10.5% cromiwm i'w wneud yn fwy gwydn. Yn ôl cynnwys nicel a chromiwm yn yr aloi, mae gwahanol fathau o ddur gwrthstaen yn cael eu cynhyrchu. Mae cromiwm, y talfyriad o gromiwm, yn cyfeirio at y cotio. Mae platio Chrome yn cwmpasu'r craidd metel. Mae'n cynnwys cromiwm yn gyfan gwbl, nid aloi.

Mae cromiwm fel arfer yn sgleinio ac yn sgleiniog iawn, er y gall mathau satin a brws fod yn fwy matte. Gellir ei ddefnyddio at ddibenion addurniadol a diwydiannol oherwydd ei wrthwynebiad cyrydiad a'i sglein uchel. Mae hefyd yn fetel ysgafn iawn.

Mae dur gwrthstaen yn fwy gwydn na chromiwm. Mae ganddo nodweddion ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd crafu a gwrth-afliwiad. Fodd bynnag, yn dibynnu ar yr amgylchedd, nid yw'n hollol rhydd o bob staen na gwisgo. Fe'i defnyddir fel arfer mewn amgylcheddau sy'n gofyn am gryfder uchel, cost isel a gwrthsefyll cyrydiad, fel offer coginio, llestri bwrdd ac offer diwydiannol.

Faucet cegin Chrome

O'r ymddangosiad, mae'r faucet cegin crôm yn rhy sgleiniog o'i gymharu â'r faucet dur gwrthstaen. Mae ganddyn nhw sglein uchel deniadol a byddan nhw'n gwneud i'ch cegin sefyll allan. Mae gan faucets Chrome ymddangosiad mwy matte oherwydd bod ganddyn nhw orffeniad crôm satin a brws, felly mae ganddyn nhw ymddangosiad matte. Gyda'i ymddangosiad sgleiniog, mae glanhau'r faucet hwn bob amser yn drafferth. Os oes unrhyw staeniau dŵr ac olion bysedd, mae'r marciau'n amlwg iawn, a fydd yn effeithio ar ei sglein. Wrth siarad am grafiadau, mae'n hawdd crafu'r wyneb caboledig platiog crôm. Er mwyn osgoi crafiadau, glanhewch ef yn rheolaidd gyda chynhyrchion glanhau nad ydynt yn sgraffiniol. Mae faucets Chrome-plated yr un mor gwrthsefyll cyrydiad â faucets dur gwrthstaen. Mae yna lawer o wahanol ddyluniadau o faucet platiau crôm i ddewis ohonynt, felly mae'n darparu ystod eang o ddewisiadau i chi. Sicrhewch y faucet platiau crôm perffaith sy'n diwallu'ch anghenion o'r amrywiaethau sydd ar gael ar y farchnad.

Manteision faucet cegin crôm

 • Gorffeniad sgleiniog.
 • Faucets modern sy'n edrych.

Anfanteision faucet cegin crôm

 • Mae angen mwy o waith cynnal a chadw ar gyfer cynnal ei olwg sgleiniog.
 • Yn crafu yn hawdd.
 • Yn dangos olion bysedd a baw.

Faucet cegin dur gwrthstaen

Mae dur gwrthstaen wedi bod yn ddewis poblogaidd ar gyfer faucets cegin ers amser maith. Un o'r rhesymau pam mae pobl yn ei hoffi gymaint yw ei wydnwch. Gall oes gwasanaeth dur gwrthstaen fod yn fwy na 10 mlynedd, ac mae ganddo allu gwrth-iselder a gwrth-cyrydiad cryf. Fel y gwyddom i gyd, mae dur gwrthstaen hefyd yn dda am gynnal ymddangosiad unffurf a sgleiniog. Mae'n fwy gwrthsefyll staeniau dŵr a phrintiau bysedd, ac mae'n hawdd iawn eu glanhau a'u cynnal. Mae faucets dur gwrthstaen hefyd yn perfformio'n dda mewn tymereddau eithafol ac yn ddelfrydol ar gyfer faucets cegin. Mantais arall faucets dur gwrthstaen yw eu bod yn fforddiadwy. Mae llawer o fanwerthwyr ar-lein yn cynnig ystod eang o faucets dur gwrthstaen yn y farchnad am brisiau cystadleuol. Fodd bynnag, mae gan faucets dur gwrthstaen rai anfanteision hefyd. Er bod ganddyn nhw orffeniadau sgleiniog, mae llawer o bobl yn cwyno eu bod yn llai sgleiniog a myfyriol nag opsiynau faucet eraill.

Manteision faucet cegin dur gwrthstaen

 • Yn fwy gwydn
 • Yn gwrthsefyll cyrydiad
 • Hyblyg i weithredu mewn tymereddau uchel ac isel
 • Hawdd i'w gynnal o'i gymharu â chrôm
 • Amrywiaeth eang o fodelau
 • Fforddiadwy.

Anfanteision faucet cegin dur gwrthstaen

 • Yn dueddol o gael crafiadau
 • Gall dyfrnodau ac olion bysedd aros yn hawdd

Meddyliau terfynol ar fomecet cegin crôm vs dur gwrthstaen

Wrth ddewis rhwng dur crôm a faucets cegin dur gwrthstaen, mae'n bwysig ystyried eich anghenion personol.

Ar gyfer faucet sgleiniog gwirioneddol syfrdanol, heb os, faucet cegin crôm yw'r dewis gorau. Ond os ydych chi'n poeni mwy am fywyd gwasanaeth, gwydnwch a gwerth am arian, gallai dur gwrthstaen fod yn well dewis ar gyfer faucets.

Os ydych chi'n poeni am lanhau a chynnal a chadw yn aml, ac mae harddwch yn bwysig i chi, dewiswch faucet platiau crôm. Fodd bynnag, os ydych chi'n byw bywyd prysurach ac yn rhoi ymarferoldeb yn gyntaf, efallai y byddwch chi'n fwy parod i ddewis dur gwrthstaen ar gyfer sinc eich cegin.

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X