chwilio Chwilio Safle

Awgrymiadau syml ar gyfer faucets

DosbarthiadBlog 15604 0

Mae gosod y faucet yn beth syml iawn, felly mae pobl fel arfer yn ei ddatrys gartref heb drafferthu’r plymwr. Ond dylem wybod, os nad yw gosod y faucet yn cael ei drin yn dda, bydd yn dod ag anghyfleustra mawr yn fyw, felly heddiw byddwn yn dweud wrthych sut i osod y faucet.

1, Gwaith paratoi ymlaen llaw

Cyn gosod faucet, gwiriwch fod y cit yn gyflawn a bod yr offer gosod yn barod. Ategolion faucet cyffredin yw pibellau, golchwyr rwber, pen cawod, capiau addurniadol, baglau ac ati.

2, Cyn gosod glanhau

Cyn gosod y faucet, gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau'r pibellau. Draeniwch y dŵr, glanhewch bibellau amhureddau ac amhureddau gwaddod yn y tyllau mowntio, a mynnu nad yw'r ffitiadau yn y blwch wedi'u cymysgu ag amhureddau er mwyn osgoi clogio craidd y falf wrth ei osod.

3, Dŵr poeth chwith, dŵr oer iawn

Wrth gysylltu’r pibellau, cofiwch mai’r ochr chwith yw’r bibell ddŵr poeth a’r ochr dde yw’r bibell ddŵr oer. Y pellter rhwng y ddau yw 100-200mm. ar ôl i'r cysylltiad pibell fewnfa gael ei osod, tynnwch y tap. Arhoswch nes bod gwaith maen y wal wedi'i gwblhau cyn gosod y tapiau. Er mwyn osgoi gwisgo'r gorchudd wyneb.

4, Gosod faucet twll sengl

Ar gyfer faucets basn un twll, rhaid dewis falf cornel arbennig i'w gosod, a rhaid gosod y falf cornel ar y pibellau dŵr poeth ac oer o'r wal. Os oes pellter rhwng y falf ongl a'r bibell ddŵr ar y faucet, bydd angen i chi brynu pibell arbennig i'w hymestyn. Os yw'r bibell fewnfa yn rhy hir na'r bibell allfa, gellir ei thorri yn ôl yr angen. Os nad yw'r ongl yn addas, gellir ei blygu i'r safle gofynnol.

5, Y dull gosod o faucet cawod a bathtub

Yn achos tapiau wedi'u gosod ar waliau, mae angen i chi ddewis yr uchder cywir i gladdu'r pibellau, gyda phellter o tua 20 cm rhwng y pibellau dŵr poeth ac oer. Yn achos tapiau cudd, dylid ymgorffori craidd falf y tap yn y wal. Wrth wreiddio, rhowch sylw i drwch y wal. Peidiwch â thynnu ffilm amddiffynnol blastig y sbŵl er mwyn osgoi difrod sment i'r sbŵl yn ystod y broses ymgorffori. Yn ogystal, yn y broses ymgorffori dylai roi sylw i addasu cyfeiriad i fyny ac i lawr, chwith a dde'r sbŵl er mwyn osgoi claddu'n anghywir.

Yn y dŵr byw, mae'r faucet yn chwarae rhan bwysig iawn. Gall faucet da sicrhau'r dŵr domestig arferol. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n prynu faucet da, mae gosod y faucet hefyd yn bwysig iawn. Os na chaiff ei drin yn iawn, bydd yn achosi anghyfleustra mawr i'ch bywyd. Ar ôl darllen y dull gosod uchod, gallwch geisio gosod y faucet eich hun yn y dyfodol os yw'r faucet gartref wedi torri.

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X