chwilio Chwilio Safle

5 Peth Sy'n Gwneud Faucet Cegin Gwych

DosbarthiadBlog 1471 0

I'r mwyafrif helaeth, nid dim ond man coginio yw'r gegin. Yn y realiti, rydym yn defnyddio ein ceginau ar gyfer dadflino, cymysgu, myfyrio. Mae ceginau cyfredol hefyd yn cael eu cerddorfaol yn ôl yr angen er mwyn ystyried gwahanol ymarferion. Ar hyn o bryd maent yn gorfodi nid yn unig y pethau yr ydym yn eu gofyn ar gyfer concoctio a golchi ond hefyd setiau teledu, ffocysau cerddoriaeth, silffoedd, dodrefn y gellir eu haddasu a rhai mwy. Mae'r ceginau yn hynod, felly hefyd y pethau y mae gwisgoedd gyda nhw.

Beth bynnag, mae yna un peth sydd gan bron pob cegin ddatblygedig. Mae yno'n gyson, yn dawel ac yn ddiymhongar. Rydym fel rheol yn tanamcangyfrif ei realiti. Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth arall sy'n cael effaith mor aruthrol ar natur gyffredinol ein cegin.

Faucet ffrwythlon fel faucet waw yn gwneud i'r gegin edrych yn anhygoel ac yn gweithio'n dda. Rydyn ni wrth ein bodd yn aros yn hirach mewn cegin o'r fath a dychwelyd yn amlach. Neu yna eto, yn annisgwyl, pan fydd y faucet yn siom, allwn ni ddim coleddu'r gegin gymaint.

Fe wnes i ymchwil ar-lein, edrychais ar y modelau enwocaf, darllenais y darluniau eitemau ac archwiliadau cleientiaid, a darganfyddais y saith peth sy'n gwneud faucet anghyffredin.

 1. Mae gan faucet cegin anghyffredin frand 

Yn wir, nid wyf yn deall am ba reswm y dylai unrhyw un hyd yn oed ystyried faucet heb ei farcio fel dewis. A yw unigolion yn meddwl eu bod yn gynnil? Boed hynny fel y bo, nid yw hynny'n gywir. Yn wir maen nhw'n squandering enfawr. Mae'r faucets heb eu marcio yn dinistrio'n fuan. Maent yn torri, yn diferu, yn rhyddhau, yn gwastraffu'r dŵr ac yn cadw eu perchnogion yn brysur ac yn gwario am byth.

Nid dim ond yr enw rydyn ni'n talu amdano. Mae'n ddibynadwy, y datblygiadau mwyaf ffres a weithredir, cefnogaeth cleientiaid wedi'i baratoi i helpu ar y cyfle i ffwrdd y byddwn yn rhedeg i mewn i faterion, gan warantu bod y rhan fwyaf o faucets yn oes. Sbâr cwpl o bychod a cholli'r rhain i gyd. Pob set?

Mae yna ddetholiad eang o frandiau a gwneuthurwyr sy'n gwneud faucets rhagorol, hyfedr a dibynadwy. Dewiswch un fel y nodir gan eich chwaeth a'ch anghenion. Yn syml, cofiwch nad enw brand yw “Made in China”.

 1. Mae faucet cegin anghyffredin yn trefnu'n dda gyda thu mewn i'r gegin 

Pob peth a ystyrir, efallai y bydd yn rhaid i'r persbectif hwn ddod yn llawer is yn y dirywiad. Onid yw defnyddioldeb ac ansawdd diwyro anghenion llawer uwch? Yn wir, maen nhw. Boed hynny fel y bo, mae bod yn ymarferol ac yn ddibynadwy ar hyn o bryd yn hynod reolaidd ar gyfer y faucets o'r holl frandiau uchel eu parch. Felly mae cyfluniad wedi sicrhau un o'r elfennau mwyaf arwyddocaol sy'n penderfynu ar y penderfyniad. Gan ein bod yn siŵr am wahanol bethau, efallai y byddwn yn awr yn gorfod gweld y faucets â llygad llawer mwy llac a rhoi ystyriaeth fwy nodedig i'r ymddangosiad.

Mae'r siapiau'n ddiddiwedd. O edrych yn fwy beirniadol, beth bynnag, gellir cydnabod pum dosbarth:

 • fodern
 • natur a yrrir
 • cyfuniad o'r ddau uchaf
 • retro
 • arloeswr

Mae'r strwythur mecanyddol blaengar ar y cyfan yn cynnwys siapiau crwn a gwag neu siâp twndis difrifol. Mae strwythurau â chymhelliant natur yn cymryd planhigion a gwrthrychau natur ar ôl. Ychydig iawn o faucets, boed hynny fel y bo, yn tynnu sylw at arddull mor annirlawn. Yn rheolaidd rydym yn cwrdd â chyfuniad o'r ddau hynny.

Mae faucets retro yn cael eu prif ffrwd yn barhaus a'u defnyddio ar gyfer ceginau arddull cyfnod tra bod rhai arloeswyr yn cael eu cymysgu â chyfuniadau annisgwyl o ffynhonnau, maglau a llwyth o nodweddion a ffril dewr eraill. Mae angen cegin arddull gysylltiedig ar y ddau ohonynt ac maent yn sylweddol llai o'r holl ddefnydd cynhwysol na'r modelau mwy syml.

 1. Mae faucet cegin anhygoel yn unrhyw beth ond anodd ei gyflwyno a'i weithio 

Ni ddylai sefydliad gymryd dros 10 munud i unigolyn â galluoedd DIY hanfodol, gan ddinistrio'r hen faucet sydd wedi'i eithrio. Yn y bôn, mae'n cael y pibellau trwy'r bwlch yn y sinc neu'r silff, yn gofalu am y faucet, yn ei osod oddi tano gyda sgriwio ar gnau (neu gnau) ac yn cysylltu'r rhannau o'r bargeinion â'r cyflenwadau dŵr cynnes ac oer. . Nid oes chwarae yn rheolaidd gyda gosod, gasgedi elastig a phethau tebyg gan fod y cymdeithasau ar hyn o bryd yn dal dŵr fel yr ymddengys.

Mae'r handlen yn addasu tymheredd ac ansawdd y nant yn hawdd ac yn bendant. Mae'n bosibl cydgysylltu'r nant ym mhobman trwy'r sinc a hyd yn oed heibio.

Yn y faucets â phen sblash gwahanadwy mae'r pibell yn llithro allan heb unrhyw ymdrech. Nid yw'n cysylltu â chorff y faucet o fewn ac yn mynd trwy'r cyfeiriadedd a gyflwynir yn y pig. Mae'r pen sblash yn ailgysylltu â sicrwydd, ac ni fydd ei ogwydd byth yn rhydd. Mae rhai modelau faucet hyd yn oed yn defnyddio magnet solet i ddal y pen sblash wedi'i sefydlu.

Mae faucets tynnu i lawr fel arfer yn defnyddio sbring sy'n eu gwneud yn dychwelyd yn ôl i'r deiliad ar ôl cael eu tynnu allan. Mewn faucet gweddus, bydd y pen cawod yn gyffredinol yn dychwelyd yn ôl i'r deiliad heb gael ei gydlynu gan y dynol.

Mae'r ystod troi yn ddigon eang i leoli'r pig yn y safle penodol y mae angen ichi fod.

 1. Mae faucet cegin anhygoel heb ei ryddhau am oes 

Mae gan y busnes gyda golchwyr a gasgedi newidiol le gyda'r gorffennol. Mae'r falfiau wedi datblygu. Mae cylchoedd tanio caled, nawr ac eto wedi'u sicrhau â charreg werthfawr, yn ei gwneud hi'n anodd gwisgo'r faucets at bob pwrpas. Nid ydyn nhw'n rhyddhau'r cyfan trwy gydol eu hoes, ac mae'r handlen yn newid y tymheredd ac yn llifo'n bendant.

 1. Mae gan faucet cegin anghyffredin ryddid sy'n caniatáu i hyd yn oed y potiau a'r cynhwysydd mwyaf fynd oddi tano 

Ar y cyfle i ffwrdd bod faucet yn isel, nid yw'n awgrymu ei fod yn ofnadwy. Gan ddibynnu ar ddwyster y sinc efallai y byddwch hyd yn hyn yn barod i roi potiau enfawr iawn oddi tano a golchi. Boed hynny fel y gall, oherwydd statws cyfyngedig y faucet, efallai y bydd angen i chi ei gael allan o'ch ffordd o bryd i'w gilydd. Ddim yn fargen ddifrifol, rwy'n cytuno. Boed hynny fel y gallai, gan eich bod ar hyn o bryd ar ôl faucet hynod anghyffredin, gallai fod yn fuddiol cael y peth llestri cegin mwyaf a fydd yn cael ei olchi o dan y faucet hwn, a mesur pa mor uchel y dylai cromlin y faucet fod i roi'r cyfle i chi. o ddatblygiad beth bynnag, pan fyddwch chi'n golchi'r pethau enfawr hynny.

Beth bynnag, cymerwch ofal i beidio â gorliwio. Fel ym mhob amgylchiad, mae rhesymol yn ymgynghorydd gweddus hefyd yma. Ar y cyfle i ffwrdd bod gennych chi, er enghraifft, un radell maint aruthrol ac mae'r pethau amrywiol yn llawer bach, gallai dewis faucet ar gyfer maint y ddysgl fod yn ormodedd diangen.

 

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X